Thursday, 30 December 2010

KERIS TILAM UPIH PAMOR RAJA ABALA RAJA TANGGUH BLAMBANGAN

          Keris ini berbentuk lurus (tanpa luk) berdapur Tilam Upih dengan pamor Rojo Abolo Rojo berbahan iron meteorite.Dengan ricikan bilah lurus, gandik polos / lugas, pejetan dan tikel alis, Diperkirakan bertangguh / masa pembuatan sekitar abad 14 di Kadipaten Blambangan era Kerajaan Majapahit, berwarangka gayaman Yogyakarta dengan bahan kayu cendana wangi.

1 comment: